Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή
H ιστοσελίδα www.WinStore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω Διαδικτύου και το οποίο ανήκει και αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας Conco Trade - Kωνσταντάρα Νικολέτα με ΑΦΜ 104820440, ΔΟΥ Γλυφάδας και A.ΓΕΜΗ: 132369003000 που εδρεύει στην Μεγ. Αλεξάνδρου 16, Άλιμος (εφεξής το”WinStore.gr” ή η “Εταιρία”).
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη στο Δικτυακό μας τόπο και της χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποτελούν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της «Εταιρίας» και του επισκέπτη/χρήστη για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα WinStore.gr.
Ο επισκέπτης/χρήστης του WinStore.gr πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να χρησιμοποιήσει το WinStore.gr μόνο εφόσον συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους.
Κατόπιν της εισόδου και/ή της εγγραφής του επισκέπτη/χρήστη στο WinStore.gr, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.
Οποιαδήποτε ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σε αυτό, η εγγραφή στο newsletter, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.
Το WinStore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος και οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά για τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Η χρήση του WinStore.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση θεωρείται ως αποδοχή των όρων αυτών.
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων και το WinStore.gr των δεν παραιτείται από κανένα εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του καθώς επίσης δεν ευθύνεται για παράβαση τους λόγω ανωτέρας βίας όπως π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κλπ.
Η χρήση του WinStore.gr γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη ο οποίος οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του WinStore.gr κατά την κρίση του και να αναλάβει την ευθύνη για την χρήση του.

2. Τα πωλούμενα είδη.
Τα προϊόντα που πωλούνται από το WinStore.gr είναι διαθέσιμα και μπορείτε να εντοπιστούν επιλέγοντάς τα από την κάθε κατηγορία προϊόντων, ή αναζητώντας τα μέσω των οδηγιών αναζήτησης και κάνοντας "κλικ" στο όνομα ή τη φωτογραφία του αντίστοιχου προϊόντος.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο WinStore.gr είναι δυνατόν να περιέχουν τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και για τα οποία το WinStore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το WinStore.gr δεν φέρει ευθύνη για προϊόντα που διαφέρουν ελάχιστα ως προς το χρώμα, το σχέδιο ή το μέγεθος από την φωτογραφική απεικόνισή τους στην ιστοσελίδα, κάτι για το οποίο ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής όπως αναφέρεται στη συσκευασία και το barcode του προϊόντος.
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή. Η διάρκεια της αφορά τα πρώτα 1 ή 2 έτη αναλόγως τον κατασκευαστή και επιβεβαιώνεται από το παραστατικό αγοράς. Οι εγγυήσεις αφορούν το προϊόν και δεν καλύπτουν βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, χτύπημα, πτώση, υγρασία, καιρικές συνθήκες και καιρικά φαινόμενα, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, από φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθη λειτουργία των προϊόντων, ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις. Οι εγγυήσεις δεν αποζημιώνουν προκληθείσες ζημιές που τυχόν υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο.
Ολική ή μερική αντικατάσταση ή ολική χρηματική αποζημίωση επιστρεφόμενου ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν για 14 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Ολική ή μερική αντικατάσταση επιστρεφόμενου ελαττωματικού προϊόντος ισχύει για 5 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Αντικατάσταση ανταλλακτικών ελαττωματικού προϊόντος ισχύει για 1 ή 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης.
Προϊόντα DOA (dead on arrival) που δεν λειτούργησαν λόγω εργοστασιακού ελαττώματος και προϊόντα DAP (dead after purchase) που εμφάνισαν βλάβη εντός 7 ημερών από την ημ/νία αγοράς τους καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ο οποίος ενημερώνει εγγράφως για την επίλυση του ζητήματος κατά περίπτωση με: επισκευή, ή αντικατάσταση με νέο ή πίστωση προϊόντος. Το αίτημα για DOA ή DAP προϊόντα πρέπει να μας υποβληθεί μέσα στις πρώτες 7 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος και θα επιλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες-κανόνες του εκάστοτε κατασκευαστή κατόπιν ελέγχου που αυτός διενεργεί στο προϊόν και σε χρόνο που ορίζει αυτός και δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Σήματα
Όλο το περιεχόμενο του WinStore.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Conco Trade και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και η οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου (στο σύνολό του, τμηματικά ή περιληπτικά) επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Conco Trade ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Conco Trade ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα WinStore.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Conco Trade ή/και τοy WinStore.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα WinStore.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Conco Trade δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Ευθύνη Χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο επισκέπτης/χρήστης του WinStore.gr αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Conco Trade για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το WinStore.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το WinStore.gr αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του WinStore.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Το WinStore.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.
Ο επισκέπτης/χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγεί στο WinStore.gr , τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.
Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων που παραγγέλλει και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς του, όπως επίσης και για τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων που έχει επιλέξει προς τη διεύθυνση που έχει υποδείξει.
Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο WinStore.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του WinStore.gr και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του WinStore.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το WinStore.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του WinStore.gr καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

5. Διάρκεια
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το WinStore.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το WinStore.gr δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

6. Περιορισμός Ευθύνης
Το WinStore.gr δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Επιστροφές Προϊόντων» και επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το WinStore.gr δεν μπορεί να παράσχει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών εάν προκύπτει μη διαθεσιμότητα προϊόντων.
Το WinStore.gr χρησιμοποιείται ως είναι, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του.
Έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή να διακόπτει κατά το δοκούν το σύνολο ή τμήμα του εάν η διαθεσιμότητα επηρεάζεται από διάφορες αιτίες όπως επί παραδείγματι τα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό χρηστών σε παράλληλη χρήση του ιστότοπου και άλλες παρεμφερείς αιτίες.
Το WinStore.gr δεν ευθύνεται για ζημίες προερχόμενες από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, την διακοπή ή την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Επίσης το WinStore.gr δεν ευθύνεται για ζημίες προερχόμενες από παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου και το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων αυτών των βλαβών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης του WinStore.gr.
Το WinStore.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκληθούν από την στιγμή που τα προϊόντα παραδοθούν στον μεταφορέα για να παραδοθούν στον αγοραστή ή από τη στιγμή που εγκαταλείψουν τον χώρο ευθύνης του WinStore.gr.
Χρησιμοποιώντας το WinStore.gr ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι για ζημίες ή τραυματισμούς που πιθανόν προκύψουν από την χρήση προϊόντων αγορασμένων από το WinStore.gr, παραιτείται από κάθε απαίτηση και αποζημίωση από το WinStore.gr και τους συνεργάτες του, τα στελέχη του, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές του και αποδέχεται ότι αυτή η παραίτηση είναι απολύτως δεσμευτική για αυτόν.

7. Προστασία Δεδομένων
Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθορίζει πώς το WinStore.gr χρησιμοποιεί και προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία που δίνει ο επισκέπτης/χρήστης όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το WinStore.gr χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να παρέχει υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Το WinStore.gr και η εταιρία Conco Trade που είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια.
Το WinStore.gr και η εταιρία Conco Trade δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση του επισκέπτη/χρήστη, χρήση των προσωπικών δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουν δημοσιοποιούν, πωλούν ή ανταλλάσσουν τα προσωπικά στοιχεία και τις εμπιστευτικές πληροφορίες, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, ή εφόσον ο εν λόγω επισκέπτης/χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την εκπλήρωση του συμβατικού σκοπού πώλησης είναι: Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση IP, επάγγελμα, ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού νομικών ή φυσικών προσώπων (αριθμού, δικαιούχου κλπ). Επίσης μπορεί να συλλέξουμε δημογραφικές πληροφορίες, τις προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντα, εάν και όπως τα έχει δηλώσει προαιρετικά ο επισκέπτης/χρήστης.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας ώστε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Τα δεδομένα υπόκεινται στις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας: συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, χρήση, περιορισμός, διαγραφή.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την εταιρία, ο έλεγχος, η βελτίωση και η προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και η αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
Προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για την παράδοση αγαθών, αλλά και για την πληρωμή αυτών όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία της αντικαταβολής.
Κατά την διαδικασία πληρωμής με την χρήση κάρτας, Paypal ή τραπεζικής κατάθεσης δεν μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή η οποία γίνεται απευθείας και αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται αποκλειστικά μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός της ΕΕ και ως εκ τούτου υπόκεινται στην νομοθεσία αυτής.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας στο δίκτυο ή ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται ένα συγκεκριμένο site. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές web να ανταποκριθούν στον επισκέπτη/χρήστη ως άτομο προσαρμοζόμενες στις ανάγκες του επισκέπτη/χρήστη. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτόν, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγει ο ίδιος να μοιραστεί.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να εντοπίσουμε ποιές σελίδες από τον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται. Αυτά είναι κυρίως cookies περιόδου, τα οποία διαγράφονται μετά από ορισμένες περιόδους αδράνειας. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα μας και να το βελτιώσουμε προσαρμόζοντας το στις ανάγκες των πελατών μας. Cookie επίσης χρησιμοποιείται όταν ο επισκέπτης κάνει εγγραφή πελάτη και επιλέξει την λειτουργία «Να με θυμάσαι». Αυτό το cookie λήγει εντός 60 ημερών από την ημέρα ενεργοποίησής του.

Το WinStore.gr χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Google: Google Analytics για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα, Google remarketing, AdWords και DoubleClick για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies της Google, επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας και ως χρήστης Google μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης στο "Ο Λογαριασμός μου". Επίσης μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησής σας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Το WinStore.gr συμμετέχει στο Facebook Custom Audience χρησιμοποιώντας το Facebook Pixel που δίνει την δυνατότητα να παρουσιάζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις προσαρμοσμένες στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας όταν είναι συνδεδεμένοι στο Facebook. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies του Facebook επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης και ως χρήστης Facebook μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης στο "Ο Λογαριασμός μου".
Το WinStore.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics μέσω της οποίας κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr που καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr: https://www.skroutz.gr/privacy.
Το WinStore.gr χρησιμοποιεί το εργαλείο BestPrice 360 Analytics μέσω της οποίας κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης και απόδοσης στο BestPrice που καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του BestPrice.gr: https://www.bestprice.gr/policies/privacy
Το WinStore.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία affiliate της Linkwi.se, τα cookies της οποίας είναι απαραίτητα ώστε να γνωρίζουμε ποιος συνεργάτης παρέπεμψε έναν πελάτη σε εμάς για να μπορέσουμε να τον ανταμείψουμε. Τα συγκεκριμένα cookies δεν χρησιμοποιούνται για προβολή διαφημίσεων.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας εντοπίζοντας ποιές σελίδες βρίσκουν οι επισκέπτες/χρήστες χρήσιμες και ποιες όχι.
Με τη χρήση του WinStore.gr ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση των cookies.
Παράλληλα, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του περιηγητή για να απορρίψει τα cookies.
Αυτό μπορεί να εμποδίσει τον επισκέπτη/χρήστη από το να επωφεληθεί πλήρως της εμπειρίας πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, και να χάσει σημαντικές προσφορές και δώρα κ.α.

Ελέγχοντας τις προσωπικές πληροφορίες σας.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο WinStore.gr καθώς επίσης να ζητήσει διόρθωση η διαγραφή τους.
Εάν έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά του στοιχεία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μπορεί να αλλάξει την ρύθμιση στέλνοντας μας ένα email στο info [@] winstore.gr
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ζητήσει λεπτομέρειες για τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για αυτόν. Για την παραλαβή αντίγραφου των πληροφοριών που διατηρούνται σε εμάς, ή εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που διαθέτουμε είναι λανθασμένη ή ελλιπής, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να μας στείλει ένα σχετικό email στο info [@] winstore.gr

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους και αφήσει τον ιστότοπο μας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το WinStore.gr και η Conco Trade δεν έχουν κανέναν έλεγχο πάνω στον άλλο δικτυακό τόπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των τυχόν στοιχείων που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης κατά την επίσκεψή του σε αυτές τις ιστοσελίδες και αυτές οι ιστοσελίδες δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση.

8. Ασφάλεια Συναλλαγών
Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών είναι ασφαλείς και πως όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις συναλλαγές τους, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των στοιχείων που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα WinStore.gr στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών είναι ασφαλισμένο μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας Alpha Bank. Για την ολοκλήρωση συναλλαγών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, ο χρήστης μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Alpha Bank όπου εισάγει με ασφάλεια τα στοιχεία της κάρτας του και ολοκληρώνει την παραγγελία ευρισκόμενος μέσα στο περιβάλλον της τράπεζας.
Η ασφάλεια των συναλλαγών διασφαλίζεται από το πιστοποιημένο σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων SLL-128bit, ενώ στη βάση δεδομένων του WinStore.gr δεν αποθηκεύονται για κανέναν λόγο οποιαδήποτε στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
Κάθε άλλο στοιχείο που καταχωρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, κωδικοποιείται πριν βγει online και για κανένα λόγο δεν αποθηκεύεται στη λογισμική πλατφόρμα του WinStore.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή διαδικτυακό μέσο της εταιρείας.
Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση βλέποντας το σχετικό εικονίδιο που απεικονίζει ένα λουκέτο, το οποίο εμφανίζεται στο φυλλομετρητή σας (browser).
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του επισκέπτη/χρήστη είναι: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Είναι σημαντικό αυτές τις πληροφορίες να χειρίζονται ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα.
Η διατήρηση της μυστικότητας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η εταιρία Conco Trade, σε διαφορετική περίπτωση τo ηλεκτρονικό κατάστημα WinStore.gr και η εταιρία Conco Trade δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού του επισκέπτη/χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

9. Αποστολή Προϊόντων
Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, λαμβάνετε ένα e-mail που περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των προϊόντων, το συνολικό κόστος και τον τρόπο αποστολής.
Κατά την αποστολή της παραγγελίας λαμβάνετε ένα e-mail που περιλαμβάνει τον κωδικό αποστολής του δέματος, τον σύνδεσμο όπου μπορείτε να παρακολουθείτε την διακίνηση του και τις πληροφορίες της μεταφορικής εταιρείας.
Οι παραγγελίες χρειάζονται 1-3 εργάσιμες για την επεξεργασία τους και επιπλέον 3-6 εργάσιμες για την παράδοσή τους.
Οι αποστολές γίνονται με διεθνή μεταφορική εταιρία και οι ώρες παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνονται απ' τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.
Κάποιες παραγγελίες ενδέχεται να αποτελούνται από περισσότερα από 1 δέμα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβετε τα δέματα σε διαφορετικές ημέρες.
Οι συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφορών είναι οι GLS Greece, η DPD Greece και οι κατά τόπους συνεργάτες τους.
Η αρχική ενημέρωση του συνδέσμου παρακολούθησης της διακίνησης του δέματος θα εμφανιστεί έως και 2 εργάσιμες από την ημ/νία αποστολής και οι επόμενες ενημερώσεις του συνδέσμου ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζονται καθημερινά, αλλά συνολικά.
Καιρικά φαινόμενα και άλλες αιτίες ανεξάρτητες του μεταφορέα, ενδέχεται να καθυστερήσουν την παράδοση.

10. Τρόποι Πληρωμής
1. Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
3. Πληρωμή μέσω Paypal.
4. Πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

1. Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
Η κατάθεση του ποσού της παραγγελίας μπορεί να γίνει εντός 3 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.
Εφόσον γίνει η κατάθεση για την εξόφληση της αγοράς, θα πρέπει να μας αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης με απαντητικό email στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας ή στην διεύθυνση info [@] winstore.gr ώστε κατόπιν να αποσταλούν τα προϊόντα της αγοράς. Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να είναι καταχωρημένος ο κωδικός παραγγελίας ή το ονοματεπώνυμο όπως αναγράφονται στο e-mail με την επιβεβαίωση παραγγελίας που έχει σταλεί κατά την υποβολή της.

3. Πληρωμή μέσω Paypal.
Η υπηρεσία Paypal επιτρέπει στον πελάτη/χρήστη να στείλει online τις πληρωμές του για αγορές προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα WinStore.gr με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν ο πελάτης/χρήστης επιλέξει το Paypal ως μέθοδο πληρωμής, ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα του Paypal, μέσω της οποίας μπορεί να ολοκληρώσει με ευκολία την παραγγελία με την χρήση των προσωπικών κωδικών του. Η συναλλαγή επιβαρύνεται με προμήθεια Paypal 2,9%+0,35€.

4. Πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
H πληρωμή γίνεται μέσω των ασφαλών συστημάτων των παρόχων "Viva Payments" & "Εθνική Τράπεζα". Οι κάρτες και οι ψηφιακές πληρωμές που συμμετέχουν είναι: Visa - Mastercard - AMEX - JCB - Diner's - UnionPay - GooglePay - Viva Wallet - IRIS Ο χρήστης εισάγει με ασφάλεια τα στοιχεία του και ολοκληρώνει την παραγγελία αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον του παρόχου πληρωμών που διασφαλίζεται από πιστοποιημένο σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων SLL-128bit, ενώ στη βάση δεδομένων του WinStore.gr δεν αποθηκεύονται για κανέναν λόγο τα στοιχεία της συναλλαγής. Κατά την υποβολή μίας παραγγελίας με κάρτα, το ποσό της παραγγελίας δεσμεύεται από την τραπεζική αρχή. Η οριστική χρέωση της κάρτας γίνεται μετά την αποστολή των προϊόντων. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης του συνόλου ή μέρους της παραγγελίας, η ακύρωση δέσμευσης του ποσού στην κάρτα γίνεται αυτόματα με την τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας και η εντολή δίνεται αυτόματα ηλεκτρονικά. Ο χρόνος αποδέσμευσης του ποσού ορίζεται από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας και ολοκληρώνεται από το τραπεζικό σύστημα συνήθως εντός μερικών ημερών.

Για όλους τους τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου.
Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία Εταιρίας, Δραστηριότητα, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση Έδρας, Τηλέφωνο.

11. Πολιτική Επιστροφών
Ακύρωση Παραγγελίας.
Μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πατώντας το κουμπί “x” κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και μέσα από το «Kαλάθι» της παραγγελίας.
2. Μία εκτελεσθείσα παραγγελία δύναται να ακυρωθεί μόνο όταν δεν βρίσκεται στη διαδικασία αποστολής. Δικαίωμα ακύρωσης άνευ επιβάρυνσης έχει ο πελάτης μέχρι 12 ώρες μετά την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και την παραλαβή από τον πελάτη του σχετικού email επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε άλλη περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς (και αντικαταβολής εφόσον έχει δηλωθεί).

Επιστροφή προϊόντων, Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή των προϊόντων:
1. Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη.
2. Δεν έχει φθαρεί η συσκευασία του.
3. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
4. Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής.
5. Τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους.
6. Να μην έχουν αφαιρεθεί ετικέτες ή σημάνσεις που ενδέχεται να έχουν τα προϊόντα.
7. Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης που λάβατε με την παραλαβή του.
Επιστρεφόμενα προϊόντα που δεν πληρούν κάποια από τις ανωτέρω συνθήκες δεν γίνονται δεκτά.
Τα εμπορεύματα είναι ευθύνης του αποστολέα μέχρι να φτάσουν στις αποθήκες μας, οπότε θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την μεταφορά τους.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις:
- Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους (π.χ. αρώματα, καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, βρεφικά είδη και είδη για μητέρες κλπ).
- Στα εσώρουχα, μαγιό και κάλτσες για λόγους προστασίας της υγείας και για λόγους υγιεινής.
- Σε παραγγελίες για τις οποίες έχει εκδοθεί τιμολόγιο. Οι εξ αποστάσεως αγορές με έκδοση τιμολογίου αποτελούν σύμβαση με αντικείμενο την απόκτηση προϊόντων που εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική δραστηριότητα του αγοραστή και η οποία δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το 1α παρ. 1 του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση επιστροφής θα πρέπει αρχικά να ανοιχθεί αίτημα επιστροφής/αντικατάστασης συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα. Αφού παραληφθεί και επεξεργαστεί το αίτημα, ο πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής και να οριστεί ραντεβού με τον μεταφορέα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα προϊόντα θα ελεγχθούν από την ομάδα ελέγχου και αναλόγως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.
Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, αυτή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα. Μόλις η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιηθεί θα λάβετε ενημερωτικό e-mail.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης, επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που αφορά την αξία του εμπορεύματος και όχι τα έξοδα μεταφοράς ή τραπεζικών προμηθειών. Εάν η αρχική παραγγελία είχε αποσταλεί με δωρεάν μεταφορικά, από το επιστρεφόμενο ποσό παρακρατάται το κόστος των μεταφορικών αποστολής. Εάν η παραγγελία επιστραφεί με χρέωση της εταιρίας μας, από το επιστρεφόμενο ποσό παρακρατάται το κόστος των μεταφορικών επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που αφορά την αξία του εμπορεύματος και τα πιθανά έξοδα μεταφοράς.
Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται για παραγγελίες τις οποίες αρνήθηκε να παραλάβει ο πελάτης/χρήστης εξ'αιτίας κακής διακίνησης ή καθυστέρησης παράδοσης από τις εταιρίες ταχυμεταφορών ή μεταφορικές εταιρίες. Για αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται κωδικός έκπτωσης ίσης αξίας με τα επιστρεφόμενα, για μελλοντικές αγορές.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν λάβει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιπτώσεων απώλειας ή κλοπής ή άρνησης παραλαβής ή απουσίας), ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο μη παραλαβής, παρέχοντας επιβεβαίωση της μη παραλαβής του προϊόντος. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το κόστος του προϊόντος ούτε να αντικαταστήσει το προϊόν εάν μια τέτοια φόρμα μη παραλαβής προϊόντων δεν είναι σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πελάτη.

Αξιώσεις – Διαμαρτυρίες
Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την διάρκεια της συναλλαγής σας με το WinStore.gr, για την άμεση διευθέτηση του παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail στο info [@] winstore.gr

Διευθέτηση Διαφορών
Σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (αρ.8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

12. Εκπτωτικοί Κωδικοί
Οι εκπτωτικοί κωδικοί έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με άλλες εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες του WinStore.gr

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου WinStore.gr υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το WinStore.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του WinStore.gr.
Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου WinStore.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επικοινωνία
Για κάθε πληροφορία σχετική με το WinStore.gr οι χρήστες μπορούν να στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [@] winstore.gr